School

The Institute of Traditional Chinese Medicine and Preventive Health „DAO" in Cracow

- non-public institution of lifelong learning

-----
We are happy to announce, that you can already apply to study at our schooll in academical years 2017/2018

In order to do it, you can e-mail us or contact Ms. Zaporowska directly (after setting an appointment). The schedule of 2017/2018 meetings will be published till the end of August 2016.
-----

 

1st edition of TCM School - meeting dates

 

2016

 
18 - 20 March 2016
15 - 17 April 2016 
20 - 22 May 2016
24 - 26 June 2016 
07 - 09 October 2016
04 - 06 November 2016
02 - 04 December 2016
 
2017
 
13 - 15 stycznia 2017
03 - 05 lutego 2017
03 - 05 marca 2017 
31 marca - 2 kwietnia 2017
12 - 14 maja 2017
02 - 04 czerwca 2017
30 czerwca - 2 lipca 2017
 
01 - 03 września 2017
 
III Międzynarodowy Kongres ITCM DAO: 22 - 24 września 2017
 
06 - 08 października 2017
10 - 12 listopada 2017      
01 - 03 grudnia 2017

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

- podanie do szkoły (do pobrania <<tutaj>>)

- kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni

- 2 zdjęcia legitymacyjne

Program jest oparty o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO i ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association).

Szkoła jest prowadzona przez Tuvię Scotta, Lic. Ac. oraz innych wybranych przez niego wykładowców z Izraela uczących i praktykujących w Campus Broshim, Tel Aviv.

Szkoła składa się z 4 etapów, każdy z których trwa 2 semestry. Nauka w Instytucie odbywa się w trybie zaocznym: zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych odbywają się raz na 6 tygodni przez 3 dni (piątki 16:00 - 19:00, soboty i niedziele 9:00 - 18:00).

 

ZAPRASZAMY!

 

PROGRAM SZKOŁY AKUPUNKTURY

 

Terminologia i filozofia  TMC

Kontekst kulturowy TCM, ze szczególnym uwzględnieniem teorii Yin/Yang oraz 5 Elementów

 

Teoretyczne podstawy fizjologii Medycyny Chińskiej

Podstawowe substancje ciała: Qi, Xue, Jin Ye, Jing i Shen oraz fizjologia narządów Zan Fu

 

Lokalizacja punktów akupunkturowych 

 

1. część teoretyczna I, II, III – 226 godz.

Podstawy organizacji systemu meridianów – nazwy, anatomiczne punkty orientacyjne i przebiegi meridianów

Lokalizacja i wskazania do zastosowania wszystkich punktów akupunkturowych

 

2. część praktyczna I, II, III, IV – 93 godz.

Zajęcia praktyczne z lokalizacji punktów akupunkturowych - wyszukiwanie punktów na sobie i innych osobach, poznawanie ludzkiego organizmu pod kątem wyczuwania punktów akupunkturowych i przebiegu meridianów                                                                                                                                  

 

Techniki nakłuć akupunkturowych – 102 godz.        

Podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne dotyczące różnych technik nakłuć, zwrócenie uwagi na zachowanie środków ostrożności oraz na przeciwwskazania do nakłucia, z uwzględnieniem możliwych działań niepożądanych

 

Orientalne techniki pracy z ciałem I-IV – 219 godz.

  1. Podstawy teoretyczne i praktyczne technik Tuina i Siatsu, z uwzględnieniem ich właściwego zastosowania w licznych chorobach.
  2. Zajęcia Tai-Chi, Qi Gong oraz ćwiczenia medytacyjne – 184 godz.

 

Podstawowe wzorce patologii : Czynniki patogenne, Substancje i Teoria 8 zasad

Zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem ataku czynników patogennych oraz

podstawowe wzorce dysharmonii Qi, Xue i Jin Ye.

Wykorzystanie Teorii 8 zasad jako narzędzia diagnostycznego i terapeutycznego.

 

Podstawowe wzorce patologii: Narządy Zang Fu

Rozpoznawanie patologii narządów Zang Fu w oparciu o objawy, które są wynikiem zaburzonej równowagi narządów

 

Diagnostyka w Medycynie Chińskiej I, II

Praktyczna nauka, w jaki sposób oceniać i diagnozować pacjenta, wykorzystując szeroką paletę metod diagnostycznych: diagnozę z języka i pulsu, wywiad, słuchanie, osobowość 5 Elementów i badanie palpacyjne brzucha („hara”).

 

Techniki akupunktury i moksowanie I

Kontynuacja nauki zaawansowanych technik akupunkturowych.

Teoria i praktyczne umiejętności użycia moksy, stawiania baniek i elektro-akupunktury.

 

Akupunktura ucha i czaszki

Anatomia, podstawy teoretyczne i techniki z zakresu akupunktury ucha i czaszki. Wykorzystanie akupunktury ucha i czaszki w terapii różnych objawów i chorób - nauka umiejętności na teoretycznych i praktycznych przykładach.

 

Medycyna wewnętrzna I, II

Podczas kursu uczestnicy nauczą się, w jaki sposób zaplanować strategię leczenia, stosownie do pierwotnych i wtórnych problemów zdrowotnych pacjenta. Będą również oceniać znaczenie ostrych i przewlekłych stanów, dobierać właściwą strategię postępowania, punkty akupunkturowe i receptury ziół chińskich.

Leczenie będzie dotyczyć chorób wewnętrznych i zewnętrznych, syndromu Bi, chorób układu oddechowego i pokarmowego, bólów głowy i innych powszechnie występujących chorób.

 

Inne powszechne choroby

W trakcie kursu zostaną przedstawione metody leczenia chorób z zakresu ginekologii, ortopedii, leczenia bólu, dermatologii i innych powszechnie występujących chorób.

 

Przypadki kliniczne I, II

Podczas kursu każdy student będzie przygotowywał i omawiał przypadki kliniczne z uwzględnieniem wywiadu, badania, diagnozy, głównych zaleceń terapeutycznych oraz relacji z przebiegu terapii. Dyskusje te będą prowadzone pod przewodnictwem instruktorów klinicznych.

Ponadto każdy student powinien przedstawić streszczenia z badań i artykułów związanych z Medycyna Chińską.

 

Dietetyka chińska

Zasady dietetyki chińskiej oraz powszechnie stosowane przepisy wg TCM.

 

Wykłady

Niezwykle istotne jest, aby studenci otrzymali wszechstronną, holistyczną edukację od szerokiej gamy profesjonalnych wykładowców z zakresu medycyny komplementarnej i wellness. Z tego powodu gościmy licznych, wysokiej klasy wykładowców, mających za sobą wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne.        

 

ZIOŁA

 

Pojedyncze zioła chińskie I, II                                    

Omówienie działania około 300 podstawowych roślin leczniczych z uwzględnieniem ich nazw chińskich,  natury termicznej, smaku, działania wg TMC, zastosowania klinicznego,  dawkowania oraz interakcji z innymi ziołami

 

Chińskie receptury ziołowe I, II

Prezentacja minimum 150 receptur ziołowych pod kątem nazwy receptury, ziół i ich roli w poszczególnej recepturze, ilości pojedynczych składników, głównych funkcji i zastosowania klinicznego, p/wskazań oraz możliwości modyfikacji.

 

Ziołolecznictwo I, II

W trakcie kursu zostanie przedstawione ziołolecznictwo wybranych chorób z zakresu interny, ginekologii, syndromu Bi, leczenia bólów głowy, układu oddechowego i pokarmowego oraz innych powszechnie występujących chorób.

 

PRAKTYKI KLINICZNE

----------------------------------------

Teatr kliniczny I, II, III

Studenci obserwują wszystkie aspekty wywiadu, badania, diagnozy i terapii, prezentowane przez profesjonalnych instruktorów klinicznych

 

Wspólne zajęcia kliniczne I, II, III

 

Staż kliniczny - obserwacja

Studenci obserwują wszystkie aspekty wywiadu, badania, diagnozy i terapii pod nadzorem profesjonalnych instruktorów klinicznych

 

Staż kliniczny I, II

Studenci zaczynają zajęcia kliniczne pod nadzorem instruktorów klinicznych, polegające m. in. na przeprowadzaniu wywiadu, stawianiu diagnozy i proponowaniu terapii. Będą również prowadzić pod nadzorem instruktorów klinicznych terapię pacjentów, stosując odpowiednio dobrane nakłucia akupunkturowe, moksę, bańki i techniki manualne.

 

Staż kliniczny III, IV

           

Podczas ostatniego etapu praktyk klinicznych studenci (tzw. Starsi Stażyści) są całkowicie odpowiedzialni za samodzielne prowadzenie terapii pacjentów.  Ich zadaniem będzie ustalenie właściwej diagnozy, dobór odpowiednich punktów akupunkturowych, receptur ziołowych oraz właściwej współpracy z pacjentem.

 

MEDYCYNA ZACHODNIA

 

Medycyna Zachodnia I ( Nauki podstawowe, Anatomia)

Medycyna Zachodnia II ( Fizjologia, Zaawansowana Anatomia)

Medycyna Zachodnia III ( Patologia)

Medycyna Zachodnia IV ( Zawansowana Patologia, Metody Badań)

 

W trakcie zajęć zostanie przedstawiona anatomia i  fizjologia człowieka. W kolejnych etapach nauki (III, IV) zostaną poruszone zagadnienia z zakresu immunologii, patologii, ze szczególnym uwzględnieniem chorób genetycznych, układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, nerwowego, endokrynologicznego i narządu ruchu. Przedmiotem  zajęć będą prace badawcze.

 

Medycyna Zachodnia V (Diagnostyka laboratoryjnych, Pierwsza Pomoc)

Medycyna Zachodnia VI (Farmakologia)

 

Studenci będą uczyć się znaczenia testów oraz procedur laboratoryjnych i diagnostycznych, jak również procedur, kiedy należy skierować pacjenta na konsultację/dalszą

Zostaną omówione badania diagnostyczne typu Rtg, USG oraz TK.

Tematem zajęć będzie również duża grupa farmaceutyków, ich zastosowanie, nazwy leków oraz potencjalne działanie niepożądane.

           

Psycholopatologia/Relacje pacjent-terapeuta

Zagadnienia z zakresu dietetyki zachodniej