Cykl szkoleń dla fizjoterapeutów

Akupunktura, hirudoterapia i metody uzupełniające w pracy fizjoterapeuty. Aspekty praktyczne.

Cykl jedenastu spotkań warsztatowych - pod hasłem -  „Skuteczność miarą prawdy”
Damian Jędrzejczyk

 

Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla fizjoterapeutów.

 

Szkolenia odbywają się w trybie weekendowym w godzinach 9.00-20.00 w sobotę oraz 9.00-18.00 w niedzielę.

 

UWAGA! Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi paragrafami.

 

Przewidziane są godzinne przerwy na obiady, które są podawane na miejscu i nie są dodatkowo płatne. W przerwach kawowych podawane są kanapki, ciasta, kawa i herbata. Zapewniamy Państwu bezpłatny nocleg na obiekcie (we własnych śpiworach). Szkoła posiada zaplecze sanitarne, prysznice z ciepłą wodą oraz maty. Dla osób nocujących zostaną udostępnione czajniki. Ponadto zapewniamy smaczne śniadania i kolacje. W soboty po każdym spotkaniu będą odbywały się imprezy integracyjne.

 

Każde spotkanie obejmuje 20 h szkoleniowych. Naszym celem jest zminimalizowanie czasu poświęconego na omawianie teorii na rzecz zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne odbywają się na kozetkach w parach.

 

Od drugiego spotkania na zajęcia będą przyprowadzani pacjenci, których problemy będą korespondowały z tematyką zajęć. Postaramy się umożliwić follow-up pacjentów, aby mogli Państwo zobaczyć efekty terapii.

 

Materiały szkoleniowe będą wysyłane do Państwa drogą mailową co najmniej 2 tygodnie przed spotkaniem. Jeśli zaznajomicie się Państwo z nimi zawczasu, poświęcimy więcej czasu na praktykę.

 

Na każdym spotkaniu odbędą się 2 testy sprawdzające na podstawie przypadków klinicznych zrozumienie przez Państwa omawianego materiału. Jeden test będzie dotyczył poprzedniego spotkania, a drugi materiału przerabianego w dany weekend.

 

Na Facebooku utworzona zostanie grupa, na której będą umieszczane nagrania (filmiki i audio) ze spotkań. Umożliwi to także konsultowanie pacjentów i zadawanie pytań między spotkaniami.

 

W trakcie tego cyklu szkoleń chcemy przedstawić Państwu podstawy takich technik jak:

 

 •  - aurikuloterapia i akupunktura ucha,
 •  - magnetoterapia,
 •  - akupunktura korporalna,
 •  - hirudoterapia,
 •  - mikrosystem YNSA,
 •  - podstawy metody dr. Tana,
 •  - akupunktura brzucha,
 •  - masaż Ogułowa,
 •  - terapia kraniosakralna,
 •  - magiczne metody Aleksandra Bieleckiego.

 

 

PLAN SPOTKAŃ

 

 1. Spotkanie pierwsze - Podstawy hirudoterapii i algorytmy leczenia.

 

    W trakcie spotkania zostaną omówione podstawowe zasady pracy z pijawką lekarską, techniki stawiania pijawek, BHP pracy oraz substancje aktywne zawarte w ślinie pijawki.  Na pierwszym spotkaniu przedstawimy algorytmy energorehabilitacji pacjenta za pomocą hirudoterapii oraz omówimy techniki wykonywania drenażu limfatycznego.

    Przewidywany czas na przerobienie materiału teoretycznego to 6 godziny. Pozostały czas będzie przeznaczony na stawianie pijawek, naukę wykonywania opatrunków i większą ilość praktyki oraz na odpowiadanie na bieżąco na pojawiające się pytania.

    W trakcie tego spotkania przedstawimy teorię masażu wisceralnego dr Ogułowa, zwanego też starosłowiańskim masażem brzucha i wykonamy pierwszą część praktyki tego masażu. Na koniec opowiemy o podstawowych teoriach w TCM, najważniejszych zasadach terapeutycznych i o różnicowaniu niedoborów i nadmiarów.

 

Prowadzący: Olga Kozińska, Wiktoria Zwinczewska, Daria Zwinczewska

 

2. Spotkanie drugie - Masaż wisceralny dr Ogułowa i kontynuacja nauki pracy z pijawkami.

 

    W trakcie tego spotkania dokończymy naukę masażu wisceralnego dr Ogułowa (wykonanie pełnego masażu). Pokażemy Państwu jak wykonywać terapię bańkami i Gua Shą. Rozwiniemy temat pracy z pijawkami i nauczymy Państwa nowych protokołów leczenia.

    Wszystkie zdobyte umiejętności przećwiczycie Państwo na sobie. Od tego spotkania pojawią się również pacjenci. Nauczymy Państwa podstawowych punktów w systemie dr Yamamoto, ich lokalizacji i funkcji oraz zasad nakłuwania. Przewidujemy 6 h na omówienie teorii i 14 h praktyki.

 

Prowadzący: Olga Kozińska, Wiktoria Zwinczewska, Daria Zwinczewska, Paweł Ziora

 

3. Spotkanie trzecie - Praca z układem odpornościowym. Magnetoterapia.

 

    Trzecie spotkanie będzie skoncentrowane na wzmacnianiu układu odpornościowego przy pomocy hirudoterapii    

    Na tym spotkaniu dowiecie się Państwo jak stosować magnesy na punkty akupunkturowe. Ponadto opowiemy Państwo jak pracować z moksą bezpośrednią i  pośrednią (styl japoński), jakie są jej zastosowania. Utrwalimy także wiedzę na temat techniki Yamamoto poznanej na poprzednim spotkaniu. Ponownie przewidujemy dużą ilość praktyki i pracę z pacjentami.

    Powyższe spotkanie poprowadzi Moshe Becker - specjalista zajmujący się akupunkturą japońską, moksoterapią i magnetoterapią, który nauczy Państwa stosowania magnesów w leczeniu.

 

    Prowadzący: Moshe Becker, Wiktoria Zwinczewska, Daria Zwinczewska    

 

4. Spotkanie czwarte - Akupunktura korporalna - podstawy dla fizjoterapeutów. Wprowadzenie do aurikuloterapii

 

    W trakcie czwartego spotkania poruszymy kwestię akupunktury. Omówimy podstawowe założenia TCM, system meridianowy i rozpoczniemy omawianie wybranych punktów akupunkturowych. Omówimy wykorzystanie aurikuloterapii w leczeniu schorzeń ortopedycznych i dolegliwości bólowych ze strony aparatu ruchu. Nauczycie się Państwo anatomii ucha, sposobu lokalizowania interesujących nas punktów oraz akupresury i akupunktury ucha.

    Przewidujemy 8-10 h teorii. Pozostała część szkolenia zostanie poświęcona praktyce, podczas której będziemy leczyć problemy ortopedyczne przy pomocy techniki dr Tana oraz przy pomocy hirudoterapii.

    

    Prowadzący: Wiktoria Zwinczewska, Helena Zwinczewska, Daria Zwinczewska

 

5. Spotkanie piąte - Metody pracy Aleksandra Bieleckiego - warsztaty praktyczne. Lokalizacja punktów akupunkturowych i ich energetyka

 

    Na tym spotkaniu obecny będzie Aleksander Bielecki, który poprowadzi 1,5 dniowe zajęcia praktyczne. Przedstawi on Państwu najbardziej sprawdzone techniki w jego praktyce terapii manualnej.

     W niedzielę po południu opowiemy o głównych grupach punktów akupunkturowych i ich działaniu oraz zastosowaniu. Następnie celem przygotowania się do spotkania szóstego i siódmego będziemy lokalizować wybrane punkty akupunkturowe, ze szczególnym uwzględnieniem punktów dystalnych (od łokci i kolana ku dołowi), które są najczęściej wykorzystywane w praktyce akupunkturzysty.

 

    Prowadzący: Aleksander Bielecki, Helena Zwinczewska, Wiktoria Zwinczewska

 

6. Spotkanie szóste (koszt 4 dni: 2500 złotych)

 

    Jest to 4-dniowe spotkanie odbywające się w trakcie trwania IV Międzynarodowego Kongresu Medycyny Chińskiej. W pierwsze dwa dni odbędzie się  warsztat dotyczący praktycznie sprawdzonych kombinacji punktów akupunkturowych. Britta Wuttke na podstawie swojej 36 letniej praktyki, literatury i doświadczeń współpracowników przedstawi, co można niekiedy (często wielokrotnie) osiągnąć za pomocą nakłucia jednego dwóch lub kilku punktów akupunkturowych.  Za przykład może posłużyć dr Antonius Pollmann z Hamburga, który opracował schemat leczenia polineuropatii (niezależny od przyczyny i czasu trwania schorzenia). Swój schemat przedstawił na ICMARTcie w Atenach. Z grupy 20 pacjentów poddanych leczeniu na podstawie jego schematu 17 nie miało dolegliwości, 2 uzyskało znaczną poprawę, a 1 pacjent nie odczuł żadnych zmian.

    Kolejne dwa dni będą poświęcone diagnozie brzucha metodą Hara W trakcie szkolenia przedstawiona i zaprezentowana zostanie technika badania brzucha metodą Hara. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób należy dobierać punkty akupunkturowe, aby usunąć wybadane problemy i poprawić stan zdrowia pacjenta. W odróżnieniu od akupunktury w TCM, korzystając z techniki diagnozy brzucha metodą Hara terapeuta ma możliwość natychmiastowego sprawdzenia skuteczności swojego nakłucia. Natychmiastowa redukcja bólu w wybadanych obszarach sprawia, że pacjent jest pewien skuteczności leczenia zastosowanego przez akupunkturzystę i z większą ufnością podchodzi do akupunktury. 

    Wieczorami będziemy kontynuować prezentowanie algorytmów stosowanych w hirudoterapii (choroby neurologiczne, problemy kardiologiczne, nadciśnienie, etc.) oraz omawianie i nakłuwanie wybranych punktów w akupunkturze ucha.

 

    Prowadzący: Assaf Mor, Britta Wutke, Wiktoria Zwinczewska

 

7. Spotkanie siódme - Technik diagnozy w medycynie chińskiej. Warsztat praktyczny diagnozowania z pulsu.

 

    Omówimy podstawy diagnozowania w TCM, czyli zbieranie wywiadu z pacjentem (na co zwrócić uwagę), diagnozę z języka i wprowadzenie do diagnozy z pulsu. Odbędą się zajęcia praktyczne z diagnozy z języka. Dodatkowo podsumujemy wiedzę na temat Zegaru Obiegu Energii w TCM i funkcji poszczególnych narządów według medycyny chińskiej (materiały na ten temat zastaną przesłane z wyprzedzeniem). Pokażemy Państwu jak możemy diagnozować pacjenta z twarzy.

    W niedzielę odbędzie się całodniowy warsztat poświęcony diagnozowaniu z pulsu oraz nakłuwaniu pacjenta po postawieniu diagnozy. Diagnoza z pulsu jest podstawowym narzędziem umożliwiającym akupunkturzyście ocenę skuteczności jego nakłucia.

 

    Prowadzący: Paweł Skrzypczak, Helena Zwinczewska, Wiktoria Zwinczewska

 

8. Spotkanie ósme - Podstawy dietetyki i hirudoterapia w gastroenterologii. Radiologia oraz USG w problemach ortopedycznych.

 

    To spotkanie będzie poświęcone wykorzystaniu hirudoterapii w gastroenterologia i w leczeniu schorzeń układu sercowo-naczyniowego. W sposób przystępny przedstawimy Państwu zalecenia dietetyczne, które będą odpowiednie dla większości pacjentów. Pokażemy jak można wykorzystać dzienniczki żywienia. Będziemy kontynuować naukę kombinacji akupunkturowych przydatnych w takich problemach. Ponownie będziecie Państwo pracować z pacjentami oraz ze swoimi partnerami na czas zajęć.

    W niedzielę odbędzie się całodniowy warsztat dotyczący oceny zdjęć radiologicznych w ortopedii oraz wykonywaniu USG i analizy obrazu. Po przerwie obiadowej na godzinę uczestnicy szkolenia udadzą się do gabinetu ortopedycznego na ul. Lipińskeigo 7 (400 metrów od miejsca wykładów), aby zobaczyć i spróbować pracy na aparacie USG.

 

    Prowadzący: Wiktoria Zwinczewska, Igor Zwinczewska

 

9. Spotkanie dziewiąte  - Teoria dr Tana - Krok 1, 2, 3… . Techniki Aleksandra Bieleckiego

 

    W sobotę odbędzie się całodnowy warsztat prowadzony przez Aleksandra Bieleckiego, na którym pokaże on Państwu kolejne najskuteczniejsze elementy swojej praktyki.

    W niedzielę zostanie przedstawiona metoda dr Tana, sposoby dobierania meridianów i punktów, które należy nakłuwać oraz teoria leżąca u podstaw poszczególnych składowych tego systemu. Przyprowadzeni zostaną pacjenci, na których przećwiczycie Państwo metodę dr Tana i Yamamoto (będzie możliwość sprowadzenia własnych pacjentów, których będziecie Państwo prowadzić przez kilka wizyt).

 

    Prowadzący: Aleksander Bielecki, Daria Zwinczewska

 

10. Spotkanie dziesiąte - Metoda dr Tana dla zaawansowanych. Algorytmy z hirudodoterapia w chorobach autoimmunologicznych.

 

    Na tym spotkaniu nauczycie się Równoważenia Sezonowego, 12 Magicznych Punktów oraz Ba Gua i jego znaczenia w klinice. Powtórzony zostanie materiał z części pierwszej metody równoważenia dr Tana. Zostanie omówiona konwersja meridianowa (system siódmy), pięć sezonów i ich trygramy.

    W niedzielę poznacie Państwo 12 punktów akupunkturowych, które były stosowane przez dr Tana, kiedy nie był pewien on w jaki sposób leczyć pacjenta lub gdy inne techniki zawiodły. Ponadto Ilan Migdali przedstawi Wam 16 wzorców i ich zastosowanie. Każdego dnia będą odbywały się demonstracje i ćwiczenia.

        

    Prowadzący: Ilan Migdali

 

11. Spotkanie jedenaste - Akupunktura brzucha. Ćwiczenie technik skojarzonych w leczeniu pacjentów.

 

    W sobotę nauczycie się Państwo mikrosystemu akupunktury brzucha. Poznacie założenia tego systemu, najczęściej używane protokoły, metody lokalizacji wybranych punktów na brzuchu oraz wskazania i przeciwwskazania do korzystania z tej techniki.

    W niedzielę omówimy algorytmy skojarzone w leczeniu pacjentów. Dzień ten będzie podsumowaniem całości zdobytej do tej pory wiedzy i umiejętności. Tego dnia odbędzie się egzamin sprawdzający przyswojenie materiału oraz umiejętność utworzenia protokołu leczenia dla wybranych przypadków klinicznych.

 

    Prowadzący: Wiktoria Zwinczewska, Helena Zwinczewska, Daria Zwinczewska

 

W trakcie tych 11 spotkań chcemy pokazać Państwu możliwości hirudoterapii, medycyny chińskiej oraz różnych technik terapii manualnych i wisceralny. Niektóre zagadnienia nie zostaną w pełni omówione na spotkaniach lub nie zostały umieszczone w planie, jeśli jednak będziecie Państwo przychodzić na zajęcia przygotowani i nie będzie konieczności szczegółowego omawiania teorii rozszerzymy zakres materiału o techniki najbardziej dla Was interesujące (np. terapia kranio-sakralna, nakłuwanie punktów Shu, wzorce w TCM).

 

Koszt jednego spotkania: 1500 złotych (nocleg i wyżywienie w cenie)

 

10% zniżki przy wpłacie całości kwoty (opłata 11 spotkań)

 

Proponowane daty spotkań:

 1. 17-18.02.2018
 2. 24-25.03.2018
 3. 07-08.04.2018
 4. 26-27.05.2018
 5. 16-17.06.2018
 6. 05-06.07.2018 i 07-08.07.2018 (Spotkanie podwójne poprzedzające wakacje. Za udział w tych dwóch dwudniowych szkoleniach uczestnicy płacą 2500 złotych)
 7. 01-02.09.2018
 8. 22-23.09.2018
 9. 13-14.10.2018
 10. 10-11.11.2018
 11. 8-9.12.2018 

 

WYKŁADOWCY (kolejność alfabetyczna)

Moshe Becker 

Olga Kozińska

Ilan Migdali

Assaf Mor

Paweł Skrzypczak

Aleksander Bielecki

Britta Wuttke

Daria Zwinczewska

Helena Zwinczewska

Wiktoria Zwinczewska

Igor Zwinczewski

 

 

OLGA KOZIŃSKA, lekarz (Ukraina)

Absolwentka Akademii Medycznej w Kijowie.
Specjalizacje: pediatria, chirurgia urazowa i dziecięca, hirudoterapia, akupunktura.

Lekarz z 40-letnim doświadczeniem pracy w zawodzie. Od 20 lat wykłada hirudoterapię, akupunkturę, terapie kraniosakralne oraz inne terapie naturalne.

Specjalizuje się w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, chorób neurologicznych, ortopedycznych, urologicznych, schorzeń endokrynologicznych oraz niedoborów immunologicznych. Przewodnicząca Ukraińskiego Stowarzyszenia Hirudoterapeutów.

 

WIKTORIA ZWINCZEWSKA, lekarz (Polska)

Absolwentka Akademii Medycznej w Kijowie. Specjalizację z okulistyki uzyskała w w Krakowie w 1996 r. Od ponad 10 lat w pracy z pacjentem łączy medycynę akademicką z hirudoterapią i akupunkturą. Specjalizuje się w kompleksowym leczeniu chorób o podłożu naczyniowym, szczególnie zaburzeń mikrocyrkulacji w obrębie siatkówki.

Założycielka Instytutu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej DAO w Krakowie. Prowadzi szkolenia z zakresu akupunktury w TCM, akupunktury ucha i hirudoterapii. Występuje na polskich i zagranicznych kongresach związanych z medycyną integracyjną.

 

MOSHE BECKER, Lic. Ac. (Izrael)

Ukończył Uniwersytet Medycyny Chińskiej w Tel Awiwie ze specjalizacjami w TCM. Następnie uczęszczał na kursy w Japonii i Wielkiej Brytanii, gdzie pod okiem Toshikatsu Yamamoto i innych mistrzów zdobywał wiedzę na temat Nowej Akupunktury Czaszki (YNSA).

Obecnie pracuje w prywatnej klinice w Tel Awiwie, Centrach Medycyny Alternatywnej w kilku placówkach w Izraelu, a także w Instytucie Zdrowia Publicznego w Tel Awiwie. Prowadzi kursy i warsztaty YNSA w kraju i za granicą.

 

 • W razie zainteresowania akupunkturą japońską, Moshe Becker z chęcią poprowadzi dla Państwa dodatkowe warsztaty praktyczne.

 

PAWEŁ SKRZYPCZAK, akupunkturzysta (Polska)

Jest akupunkturzystą, z wykształcenia pielęgniarzem. Medycyną chińską zainteresował się jeszcze w czasie studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Kurs podstawowy TCM ukończył w 2009 roku, a od 2010 r. do 2015 r. pracował jako akupunkturzysta w Ośrodku Terapii Naturalnych Compleo w Katowicach. Obecnie prowadzi własną praktykę. Od 2012 roku zaczął dzielić się swoją wiedzą, prowadząc do dnia dzisiejszego wykłady oraz zajęcia praktyczne na kursie podstawowym TCM Śląskiej Akademii Akupunktury Compleo.

W 2013 roku ukończył 2-letni cykl szkolenia Stems&Branches Acupuncture prowadzony przez Raniego Ayala z Izraela, a potem odbył u jego boku praktyki w Tel Awiwie.

 

DARIA ZWINCZEWSKA, studentka (Polska)

Studentka V roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Medycyną chińską oraz naturalnymi metodami leczenia zajmuje się od 7 lat.

Ukończyła 2-letnią szkołę akupunktury Compleo w Katowicach. W 2012 odbywała staż na oddziale akupunktury w Chinach.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z następujących zagadnień: hirudoterapia, aurikuloterapia, masaż brzucha metodą Ogułowa, akupunktura 5 elementów, metoda dr Tana, metoda dr Yamamoto, akupunktura brzucha. Od 3 lat regularnie jeździ na Kongresy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Tel Awiwie oraz w Rothenburgu. Ponadto pracuje jako tłumacz w Instytucie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia „Dao”.

 

HELENA ZWINCZEWSKA, lekarz (Polska)

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w czerwcu 2017 roku. W 2011 roku ukończyła szkołę Akupunktury Compleo w Katowicach. Odbywała staże kliniczne w Chinach na Uniwersytecie Chengdu. Od kilku lat regularnie uczestniczy w Kongresach Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Tel Awiwie oraz w Rothenburgu.

Od 2012 roku pracuje jako tłumacz kursów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, tłumacząc z angielskiego i rosyjskiego. Interesuje się medycyną integracyjną oraz międzykulturową opieką nad pacjentem. Regularnie poszerza swoją wiedzę, poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach dotyczących powyższych tematów.

 

ASSAF MOR, Lic. Ac. (Izrael)

Assaf jest praktykiem i nauczycielem Medycyny Chińskiej. Ukończył Broshim Campus na Uniwersytecie w Tel-Awiwie ze specjalizacją pediatryczną u Refuot-Meditaf i Juliana Scotta. Przez lata Assaf pogłębiał swoją wiedzę, ucząc się różnych metod akupunktury pod okiem doświadczonych wykładowców. Poznał technikę Ziemskich Pni i Niebiańskich Konarów u Raniego Ayala, Metodę Równowagi doktora Tana, Akupunkturę Brzucha u Tuvii Scotta oraz styl japońskiej akupunktury Kiiko Matsumoto u Rana Kalifa.

Assaf współpracuje z dr. Yairem Maimon w Centrum Reufot w Tel Awiwie oraz zajmuje się opieką pediatryczną w Medycynie Chińskiej na Oddziale Pediatrycznym w Szpitalu Safra w Tel Hashomer. Jest Przewodniczącym Izraelskiej Wspólnoty Medycyny Chińskiej, która organizuje coroczny Kongres Medycyny Chińskiej w Tel Aviv (ICCM).

 

BRITTA WUTTKE, lekarz neurolog

Emigrowała z Polski w grudniu 1981 roku, obecnie mieszka w Niemczech. Od ponad 30 lat zajmuje się akupunkturą, obecnie z ramienia Niemieckiego Stowarzyszenie Lekarzy Akupunktury (DAGfA).

Ukończyła studia medyczne na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Po zrobieniu specjalizacji z zakresu neuropatologii odbyła praktykę lekarską w Szwajcarii.

Czynnie promuje medycynę chińską w Niemczech. Pracuje jako konsultant dla członków DAGfA, udzielając im porad dotyczących leczenia pacjentów przy wykorzystaniu TCM. Ponadto prowadzi dla lekarzy szkolenia z zakresu akupunktury i medycyny chińskiej.

 

ILAN MIGDALI, Lic. Ac., M.Ac. (USA)

Ilan Migdali rozpoczął naukę i praktykę medycyny chińskiej w 1983 roku. Ukończył Emperor College w Santa Monica w 1987 r. Przez kilka następnych lat podróżował po Chinach i Indiach. Podczas pobytów w tych krajach zgłębiał tematy związane z Tradycyjną Chińską Medycyną, zdobywał nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Po powrocie do Los Angeles założył swoją prywatną praktykę w Hollywood. Posiada bogate doświadczenie w leczeniu schorzeń ortopedycznych i mięśniowo-szkieletowych.

W 2004 roku rozpoczął naukę u Richarda Tana. Jest jednym z najwybiteniejszych uczniów dr. Tana, którzy obecnie kształcą w zakresie Metody równoważenia dr. Tana.

Aktywnie działał w Acupuncture Association of California. Przez wiele lat pełnił funckę wiceprezesa tego stowarzyszenia. Jest założycielem i prezesem ACU-Care.W wolnym c zasie gra w badmintona i jeździ na rowerze górskim.

 

IGOR ZWINCZEWSKI, lekarz (Polska)

Igor Zwinczewski jest ortopedą z 30 letnim stażem. Ukończył w 1988 roku  Uniwersytet Medyczny im. O. Bohomolca w Kijowie. Następnie odbył staże i ukończył II stopnie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Przez wiele lat zajmował się ortopedią dziecięcą. Dodatkowo posiada specjalizację z medycyny rodzinnej.

Specjalizuje się w chirurgii stopy i ręki. Od 2003 roku prowadzi własną praktykę ortopedyczną oraz zajmuje się chirurgią jednego dnia. Pracuje w „Centrum Zdrowia Ruczaj” w Krakowie.

 

ALEKSANDER BIELECKI, fizjoterapeuta (Polska)

Fizjoterapeuta, doktor nauk kultury fizycznej, absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, obecnie współpracujący z Klubem Sportowym Atom Trefl Sopot. Fizjoterapeuta Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn i Kobiet w latach: 2008 do 2012, członek kadry Polski na Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008 oraz Londyn 2012. W 2010 roku nominowany do I Międzynarodowej Nagrody Naukowej Światowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB).

Przed rozpoczęciem współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej wpracował przez 3 lata z Polską Kadrą Olimpijską w Lekkiej Atletyce, wcześniej był terapeutą w Polskim Związku Karate oraz pracował jako wolontariusz na obozach Aktywnej Rehabilitacji. Jako nastoletni chłopiec przez 7 lat uprawiał jeździectwo, a następnie przez 20 lat karate Kyokushin.

Praca naukowa, studia doktoranckie, ukończone podyplomowe studia z zakresu pedagogiki, wychowania fizycznego oraz psychologii sportu, liczne kursy z zakresu Medycyny Manualnej, a także doświadczenie, które zdobył jako zawodnik i reprezentant Polski w Karate Kyokushin oraz instruktor sportu, a przede wszystkim codzienna praca z sportowcami, jak i prowadzenie własnej praktyki pozwoliły mu na zdobycie szerokiej wiedzy w dziedzinie profilaktyki i leczenia urazów, a następnie ustawiczne jej pogłębianie.

 

 

GODZINY KURSU

Sobota 9:00 – 20:00

Niedziela 9:00 – 18:00 

 

KOSZT SZKOLENIA

1500 złotych/spotkanie

10% zniżki przy wpłacie całej kwoty 

 

 

Dokonanie wpłaty za szkolenie oznacza akceptację regulaminu finansowego szkolenia.

 

DANE DO WPŁAT:

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej 

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Imię Nazwisko Nazwa kursu

 

Regulamin finansowy szkolenia:

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia - zgłoszenia chęci udziału w kursie (przesłanie formularza ze strony www.itcmkrakow.pl, wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

 

UWAGA!

BONUS: Dla osób, które dotrwają z nami do końca zorganizowane zostanie dwunaste bezpłatne weekendowe szkolenienie praktyczne :) W trakcie spotkania przećwiczymy w całości poznany materiał i rozwiejemy wszelakie wątpliwości.