Szkoła

OGŁASZAMY NABÓR DO 2,5-LETNIEJ SZKOŁY AKUPUNKTURY!

 

Podania do szkoły przyjmujemy do 30 listopada 2018 roku lub do wyczerpania miejsc.

Początek zajęć w styczniu 2019 roku. Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania, więcej informacji pod linkiem.

 

Daty spotkań

11-13 stycznia 2019

1-3 luty 2019

1-3 marca 2019

5-7 kwietnia 2019

17-19 maja 2019

31 maja - 2 czerwca 2019

28-30 czerwca 2019

30 sierpnia - 1 września 2019

4-6 października 2019

25-27 października 2019

15-17 listopada 2019

6-8 grudnia 2019

3-5 stycznia 2020

31 stycznia - 2 luty 2020

28 luty - 1 marca 2020

27-29 marca 2020

17-19 kwietnia 2020

15-17 maja 2020

5-7 czerwca 2020

26-28 czerwca 2020

28-30 sierpień 2020

25-27 września 2020

16-18 października 2020

13-15 listopada 2020

4-6 grudnia 2020

8-10 stycznia 2021

5-7 luty 2021

 

Dokumenty rekrutacyjne można wysłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu: 504 242 873. 

 

 

W NASZEJ SZKOLE UCZĄ PRAKTYCY

Jako jedyni w Polsce oferujemy naukę w Szkole Akupunktury, w której zajęcia prowadzą wieloletni praktycy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z Izraela. W naszej Szkole spotkają Państwo doświadczonych akupunkturzystów, którzy mają na swoim koncie doświadczenie kliniczne, pracują w szpitalach na oddziałach ortopedycznych, neurologicznych i innych, oraz mogą poszczycić się publikacjami naukowymi.

 

Program Szkoły DAO został opracowany na podstawie programu Campusu Broshim, który jest częścią Uniwersytetu Telawiwskiego, największej publicznej uczelni wyższej w Izraelu. Uczesntnicy naszej Szkoły mają zagwarantowaną zniżkową cenę na Kongres Medycyny Chińskiej w Tel Awiwie, który jest jednym z największych tego typu wydarzeń na świecie.

 

Nasz Instytut współpracuje z Izraelską Wspólnotą Medycyny Chińskiej, która organizuje coroczny Kongres Medycyny Chińskiej w Tel Awiwie (ICCM) i Izraelskim Stowarzyszeniem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (Israeli Association for Traditional Chinese Medicine).

 

SZKOŁA – SPOTKANIA

Szkoła to 27 spotkań weekendowych: piątek (16:00-20:00), sobota (9:00-18:00), niedziela (9:00-17:00). W ramach naszej Szkoły zapewniamy Państwu:
- naukę od doświadczonych nauczycieli,
- program opracowany na podstawie programu studiów na Campusie Broshim przy Uniwersytecie w Tel Awiwie,
- dużą ilość zajęć praktycznych w małych grupach,
- skrypty i inne niezbędne materiały.

 

Dodatkowo przewidzuje się 3 spotkania praktycznych (praktyki kliniczne), które odbędą się po zakończeniu 27 spotkań. 

 

Aby zapisać się do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednicterm strony internetowej, złożyć dokumenty rekrutacyjne tj. dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopię dyplomu uczelni wyższej lub świadectwa dojrzałości oraz dokonać wpłaty zadatku w kwocie 1000 zł na poniższy rachunek:

 

NZOZ Werra, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771

Tytułem: Zadatek na szkołę, imię i nazwisko uczestnika

 

Dokumenty można przesłać drogą mailową (itcm.krakow@gmail.com), listem poleconym lub złożyć osobiście w Krakowie, ul. Lipińskiego 7 u Pani Katarzyny Zaporowskiej po uprzednim telefonicznym umówienia terminu: 504 242 873

 

Koszt jednego spotkania to 1000 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz pełne wyżywienie.

 

ZAPRASZAMY!
 

 

PROGRAM SZKOŁY AKUPUNKTURY

 

KURS 1: TERMINOLOGIA I FILOZOFIA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ (4 weekendy, 80 h)

Prowadzący: Assaf Mor

Ten kurs przedstawia korzenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ze szczególnym uwzględnieniem powstania i rozwoju koncepcji Yin i Yang, Pięciu Elementów, podstawowych substancji takich jak Qi, Xue, Jin-Ye, Jing i Shen, a także Narządów Zang Fu. W ten sposób uczestnicy zdobywają wiedzę leżącą u podstaw tego, co nazywamy fizjologią w Medycynie Chińskiej.

Program kursu:

-  Terminologia i filozofia w Medycynie Chińskiej. • Teoria Ying & Yang

-  Fizjologia w Medycynie Chińskiej

- Pięć Substancji: QI, XUE, SHEN, JING, JIN YE Funkcje Narządów Zang Fu

-  Określanie przyczyn chorób

- Osiem Zasad

- Patogeny Wewnętrzne i Zewnętrzne

Całkowita ilość godzin:

- 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

 

KURS 2: LOKALIZACJA PUNKTÓW AKUPUNKTUROWYCH - TEORIA I PRAKTYKA (4 weekendy, 80 h)

Prowadzące: Roni Kalir, Daniela Mijal Huler Huldai

Na kursie uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat system Meridianów i Punk- tów Akupunkturowych. Dowiedzą się, gdzie znajdują się poszczególne meridiany, jakie struktury anatomiczne wyznaczają ich przebieg, a także czym się kierować w lokalizowaniu wszystkich punktów akupunkturowych wykorzystywanych w TCM.

Program kursu:

- Lokalizacja punktów akupunkturowych na 12 Meridianach Głównych

- Lokalizacja punktów akupunkturowych na meridianach Ren Mai i Du Mai

Całkowita ilość godzin:

- 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

 

KURS 3: ENERGETYKA PUNKTÓW AKUPUNKTUROWYCH (4 weekendy, 80 h)

Prowadzący: Tuvia Scott

Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat energetyki i funkcji punk- tów akupunkturowych. Poznają nazwy poszczególnych punktów i ich znaczenie. Dowiadują się, jak omawiane punkty działają w praktyce klinicznej oraz jakie są wskazania do ich stosowania.

Program kursu:

- Kategorie i dynamic punktów akupunkturowych:
 Punkty Yuan, Luo, Xi, Mu, Shu, Punkty Elementów

- Energetyka i działanie punktów akupunkturowych znajdujących się na 12 Merida- niach Głównych oraz wskazania do ich stosowania

- Energetyka i działanie punktów akupunkturowych znajdujących się na Meridianach Ren i Du Mai oraz wskazania do ich stosowania

- Punkty akupunkturowe "Extra" oraz "Nowe": lokalizacja i funkcje

Całkowita ilość godzin:

 - 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

 

KURS 4: ROZPOZNAWANIE WZORCÓW W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ (4 weekendy, 80 h)

Prowadzący: Assaf Mor

Na kursie zostaną omówione zmiany, które mają miejsce gdy ciało zostaje zaatakowane przez czynnik patogenny. Studenci poznają podstawowe wzorce zaburzenia równowagi Qi, Krwi i Jin-Ye. Nauczą się identyfikować wzorce chorobowe zgodnie z Ośmioma Zasadami i określać, jakich Narządów Zang Fu dotyczą.

Program kursu:

-  Syndromy związane z narządami Zang (Płuca, Śledziona, Serce, Nerki, Wątroba)

-  Syndromy związane z narządami Fu (Żołądek, Jelito grube, Jelito Cienkie, Pęcherz Moczowy, Pęcherzyk Żółciowy)

-  Wzorce Złożone

Całkowita ilość godzin:

- 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

 

KURS 5: TECHNIKI NAKŁUWANIA I MOKSOWANIA - TEORIA I PRAKTYKA.  (2 weekendy, 40 h)

Prowadzące: Roni Kalir, Daniela Mijal Huler Huldai

Studenci zostają zapoznani różnymi technikami leczenie stosowanymi w medycynie chińskiej - zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na kursie są omawiane procedury dotyczące przygotowania pacjenta do nakłucia, zasady i sposoby nakłuwania oraz rodzaje manipulacji igłą (pionowe zagłębianie i unoszenie igły, kręcenie igłą). Studenci dowiadują się jak wywołać uczucie „da-qi” oraz jak korzystać z mniej popularnych rodzajów igieł, takich jak młoteczek „7 Stars” oraz igły służące do skrwawiania punktów. Uczą się stawiać bańki oraz przeprowadzać zabiegi przy użyciu moksy. Nauka odbywa się ze szczególnym zwróceniem uwagi na przeciwwskazania do nakłuwania oraz możliwe skutki uboczne.

Program kursu:

-  Techniki nakłuwania

-  Techniki moksowania

-  Techniki stawiania baniek

-  Techniki skrwawiania i wykorzystywanie młoteczka „7 stars”

-  Przeciwwskazania do nakłuwania i możliwe powikłania, w tym stany wymagające natychmiastowej interwencji

Całkowita ilość godzin:

- 60 godzin zegarowych (80 godzin lekcyjnych)

 

KURS 6: DIAGNOSTYKA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ (3 weekendy, 60 h)

Prowadzący: Micha Glikman

Podczas trwania kursu studenci nauczą się w jaki sposób badać i diagnozować pacjentów na podstawie języka oraz pulsu. Dowiedzą się, jak poprawnie przeprowadzić kompletny wywiad, jak prawidłowo zadawać pytania i na co zwracać uwagę podczas słuchania skarg pacjentów.

Program kursu:

-  Wprowadzenie do Diagnozy w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

-  Diagnoza z języka - teoria i ćwiczenia praktyczne

-  Diagnoza z pulsu - teoria i ćwiczenia praktyczne

-  Diagnoza na podstawie wywiadu

-  Przeprowadzanie pełnego wywiadu

-  Diagnozowanie wzorców obecnych u pacjentów zgodnie z Ośmioma Zasadami na podstawie wywiadu, diagnozy z pulsu i języka

Całkowita ilość godzin:

- 120 godzin zegarowych (160 godzin lekcyjnych)

 

KURS 7: CHOROBY WEWNĘTRZNE - DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA (4 weekendy, 80 h)

Prowadzący: Micha Glikman

Studenci dowiedzą się, w jaki sposób dostosować planowane leczenie do głównego schorzenia pacjenta oraz do dolegliwości towarzyszących. Nauczą się kwalifikować stany chorobowe jako ostre lub przewlekłe, co jest konieczne do prawidłowego wyboru metody leczenia, a także używanych punktów akupunkturowych.

Program kursu:

-  Choroby wewnętrzne w Medycynie Chińskiej - wprowadzenie

-  Strategie leczenia: Ben / Biao

-  Diagnostyka różnicowa

-  Leczenie najczęściej spotykanych chorób

Całkowita ilość godzin:

- 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

 

KURS 8: ODŻYWIANIE  W TCM (1 weekend, 20 h)

Prowadzący: Gil Barzilay

Studenci zapoznają się z podstawami dietetyki chińskiej. Dowiedzą się, w jaki sposób dobierać dietę do głównych schorzeń pacjenta oraz do dolegliwości towarzyszących.

Całkowita ilość godzin:

- 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych)

 

 

KURS 9: PEDIATRIA  W TCM (1 weekend, 20 h)

Prowadzący: Assaf Mor

Studenci zapoznają się z podstawami diagnozowania i leczenia pediatrycznego w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Omówione zostaną główne różnice w leczeniu osób dorosłych i dzieci oraz najczęstsze schorzenia pediatryczne. 

Całkowita ilość godzin:

- 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych)

 

KURS 9: STAŻ KLINICZNY (4 weekendy, 80 h)

Studenci rozpoczynają praktykę kliniczną. Wykonują wszystkie czynności związane z leczeniem i opieką nad pacjentem: przeprowadzanie wywiadu, stawianie diagnozy, planowanie leczenie. Studenci leczą pacjentów przy pomocy akupunktury (stosowane różne techniki nakłuwania), moksowania oraz stawiania baniek. Każdy etap odbywa się pod kontrolą nauczyciela, który posiada bogate doświadczenie kliniczne.

Program kursu:

-  Leczenie pacjentów (wykonywanie zabiegów akupunktury)

-  Omawianie pacjentów i zastosowanego leczenia

-  Przedstawianie i omawianie przypadków klinicznych

Wymagania:

-  Aktywność podczas każdego spotkania: zbieranie wywiadu, diagnozowanie, wykonywanie zabiegów.

-  Prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów.

-  Przynajmniej 5 godzin samodzielnej pracy tygodniowo - łącznie 80 godzin samokształcenia.

Całkowita ilość godzin:

- 160 godzin zegarowych (213 godzin lekcyjnych)

 

TERMINY SPOTKAŃ SZKOŁY  TCM III

Kurs 1 TERMINOLOGIA I FILOZOFIA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ
2-4 marca 2018

30 marca - 1 kwietnia 2018

11-13 maja 2018

1-3 czerwca 2018
Kurs 2 LOKALIZACJA PUNKTÓW AKUPUNKTUROWYCH - TEORIA I PRAKTYKA
29 czerwca - 1 lipca 2018

31 sierpnia - 2 września 2018
5-7 października 2018

16-18 listopada 2018
 
IV Międzynarodowy Kongres ITCM DAO: 5 - 8 lipca 2018 - więcej informacji
 
Kurs 3 ENERGETYKA PUNKTÓW AKUPUNKTUROWYCH
14-16 grudnia 2018
11-13 stycznia 2019

1-3 lutego 2019

1-3 marca 2019
Kurs 4 ROZPOZNAWANIE WZORCÓW W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ
5-7 kwietnia 2019
....
....
....
Kurs 5 TECHNIKI NAKŁUWANIA I MOKSOWANIA - TEORIA I PRAKTYKA
....
....
Kurs 6 DIAGNOSTYKA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ
....
....
....
Kurs 7 CHOROBY WEWNĘTRZNE - DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
....
....
....
....

Kurs 8 STAŻ KLINICZNY
Terminy do uzgodnienia

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

- podanie do szkoły - w celu otrzymania podania prosimy o kontakt: itcm.krakow@gmail.com

- kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni

- 2 zdjęcia legitymacyjne

 

Program jest oparty o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO i ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association).

 

Szkoła jest prowadzona przez Tuvię Scotta, Lic. Ac. oraz innych wybranych przez niego wykładowców z Izraela uczących i praktykujących w Campus Broshim, Tel Aviv.

Szkoła składa się z 4 etapów, z których każdy trwa 2 semestry. Nauka w Instytucie odbywa się w trybie zaocznym: zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych odbywają się raz na 4 tygodnie przez 3 dni (piątki 16:00 - 19:00, soboty i niedziele 9:00 - 18:00).

 

KOSZT: 1000 zł/ spotkanie